web design chiangmai, chiangmai webdesign. chiangmai webdesign, logo design, โลโก้ ดีไซน์, โลโก้ เว็บดีไซน์ เชียงใหม่
Professional, Creative Website Design.

Web Design, Graphic Design, Logo Design

สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำเว็บไซต์ กับทีมงาน Web Design Chiangmai

ลูกค้าควรจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้กับทางทีมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า สำหรับจัดทำข้อเสนอเชิงกลยุทธสำหรับเว็บไซต์ (Website Strategy) เช่น โลโก้บริษัท รูปภาพสินค้า โบรชัวร์ หรือสื่อโฆษณาอื่น ๆ ที่เคยใช้งาน เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการวิเคราะห์กลยุทธได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเลือกรูปแบบในการออกแบบจัดทำให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ลูกค้ามี สิ่งที่ไม่อาจมองข้ามอีกเรื่องหนึ่งคือ การจัดเตรียมข้อมูลจริงที่จะใช้ภายในเว็บไซต์ ควรมีกำหนดที่ชัดเจนในการนำส่งยังผู้ให้บริการจัดทำ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานที่ต่อเนื่องตลอดจนจบโครงการ บ่อยครั้งที่พบว่าลูกค้ายังคงค้างข้อมูลอยู่บางส่วนที่จะต้องรอ ทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงักไป เมื่อต้องกลับมาเริ่มใหม่อาจจะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง หรือคลาดเคลื่อนในแนวทางได้ ส่งผลให้งานล่าช้าออกไปไม่สามารถออนไลน์ใช้งานได้หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด เป็นส่วนเสียประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายข้อมูลทางด้านเทคนิคอื่น ๆ ควรจัดเตรียมตั้งแต่เริ่มงาน เช่น Domainname หรือ Hosting ในกรณีที่ทางลูกค้าดูแลเอง ควร ตรวจสอบดูว่า Domainname หรือ Hosting นั้นมี Username / Password สำหรับ Login เข้าไปจัดการแล้วหรือยังควรให้ผู้บริการเข้าไปตรวจสอบดู Feature ต่าง ๆ ของ Hosting ว่าพร้อมที่จะรองรับเว็บไซต์ที่จะจัดทำขึ้นใหม่ หรือไม่ มีพื้นที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มีความพร้อมก่อนการจัดทำเว็บไซต์เสร็จสิ้น และไม่ต้องกลับมาเสียเวลาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกรณีที่ Hosting ไม่สามารถรองรับเว็บไซต์ใหม่ได้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาระหว่างกันขึ้นมาได้ หรือให้ทางทีมงานเราจัดการดูแลในส่วนนี้ก็ได้ตามควรเหมาะสม และตกลงกันระหว่างลูกค้า และทางทีมงานได้ ซึ่งทางทีมงาานมีบริการให้ ฟรี 1 Domain Name(โดเมนเมน) จากทีมงานเว็บดีไซน์ เชียงใหม(Web Design Chiangmai)
- ในส่วนของ Web Programming ระบบที่ต้องการ ทั้งในส่วนที่จะให้เก็บเป็นข้อมูลของผู้ดูแลระบบใว้ใช้ และแสดงผลให้บุคคลทั่วไปได้ดู ความต้องการของระบบต่าง เช่น ระบบข่าวกิจกรรม ระบบ E - commerce ระบบ Gallery หรือแม้แต่ระบบที่มีความเฉพาะ หากลูกค้าไม่แน่ใจในส่วนของระบบ สามารถสอบถามทางทีมงานเพื่อที่จะแนะนำระบบที่เหมาะสมกับธุรกิจองค์กรของลูกค้า

สิ่งที่ลูกค้าควรจะเตรียมให้กับทางทีมงาน

- Design เรื่องของโทนสี รูปแบบการวาง Layout ข้อมูล หรือเมนูที่ต้องการให้มี ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ต้องการ ( ถ้ามี ) รูปภาพของสินค้า หรือภาพที่เกี่ยวข้องที่ต้องการให้นำมาออกแบบ (หรือจะให้ทางเราหาภาพที่เหมาะสมมาเป็นส่วนในการออกแบบได้
- Domain Name หรือ ชื่อเว็บไซต์l ที่ใช้สำหรับเข้าเว็บไซต์ สามารถใช้บริการจากทาง เว็บดีไซน์ เชียงใหม่ (Web Design Chiangmai)
- ข้อมูล ( Data ) ข้อมูลต่าง ๆของบริษัท หรือข้อมูลที่พี่ต้องการเอามาแสดงในเว็บไซต์ เช่น เกี่ยวกับบริษัท ที่ตั้งบริษัท เป็นต้น