web design chiangmai, chiangmai webdesign. chiangmai webdesign, logo design, โลโก้ ดีไซน์, โลโก้ เว็บดีไซน์ เชียงใหม่
Professional, Creative Website Design.

Web Design, Graphic Design, Logo Design

ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์ Webdesign Chiangmai จัดทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

รับทราบความต้องการของลูกค้า

     รับทราบความต้องการของลูกค้า ความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Brand, ภาพพจน์องค์กรที่ต้องการจะสื่อ, เนื้อหาที่อยู่บนเว็บ, Business Model ,ลักษณะการ Design ของหน้าเว็บไซต์ , ระบบที่ต้องการ เพื่อกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่า จะทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สินค้าหรือบริการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร หรือเป็นการขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต และเตรียมวางแผนที่จะพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งท่านทีมงาน web design chiangmai พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน สามารถติดต่อทางทีมงานได้.


วางแผนงาน

วางแผนกำหนดรายละเอียดแบ่งการทำงานในแต่ละส่วนงาน เช่น งานออกแบบ, งานโปรแกรม, งานประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เป็นต้น กำหนดช่วงเวลาทำงาน (Time Frame) และการติดตามและวัดผลของ เว็บไซต์นั้น ๆ แผนนี้จะเป็นเสมือนแบบแปลนในการพัฒนาเว็บให้แก่ทีมงานทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น Designer, Programmer, ผู้ดูแลเนื้อหาเว็บไซต์ การวางแผนงานที่ดีจะส่งผลต่อระยะเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ ประสิทธิภาพ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ

ทีมงานที่รับผิดชอบในส่วนของการออกแบบจะเริ่มทำการ ออกแบบเว็บไซต์  ตามแนวทางที่ำได้วางแผนใว้ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยจะทำการ Design หน้าตาของเว็บไซต์ โทนสี ภาพที่ใช้ประกอบ การวางตำแหน่งของ Layout เมนู เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ทราบ และเห็นโครงร่างของเว็บไซต์ ซึ่งหากลูกค้าต้องการแก้ไขส่วนไหน ทางทีมงานก็จะแก้ไขให้จนกว่าลูกค้าจะพอใจ จนยอมรับและตรงลงในหน้าตา และโครงสร้างของเว็บไซต์

จัดทำเว็บไซต์

เป็นขั้นตอนในการนำโครงสร้างเว็บไซต์ที่ได้ออกแบบใว้ มาทำการจัด ทำเว็บไซต์ ขึ้นจริง เริ่มตั้งแต่นำโครงร่างที่ได้ออกแบบใว้มาทำการดีไซต์จริงๆ ลงข้อมูลจริงๆ เขียนโปรแกรม Design Flash Animation ออกแบบฐานข้อมูล พร้อมกับทดสอบระบบไปด้วยในแต่ละขั้นตอน เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาด สอบถามราคา เพิ่มเติม

ติดตั้งระบบ

เป็นขั้นตอนในการนำเว็บไซต์ที่ได้จัดทำใว้แล้ว นำมาติดตั้งบน server หรือพื้นที่ Hosting พร้อมทั้ง จดโดเมนเนม ( Domain Name ), ติดตั้งระบบ Mail Account ,FTP System ( ระบบ Upload เว็บไซต์ผ่าน Browser ) พร้อมทั้งกำหนดและตั้งค่าระบบให้พร้อมใช้งาน 100 % ซึ่งโดยทั่วไปในขั้นตอนนี้จะมีค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับเรื่อง Hosting และ Domain Name แต่สำหรับเรา ThaiNetDesign.Net จะบริการให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ติดตั้งระบบ

เป็นขั้นตอนในการนำเว็บไซต์ที่ได้จัดทำใว้แล้ว นำมาติดตั้งบน server หรือพื้นที่ Hosting พร้อมทั้ง จดโดเมนเนม ( Domain Name ), ติดตั้งระบบ Mail Account ,FTP System ( ระบบ Upload เว็บไซต์ผ่าน Browser ) พร้อมทั้งกำหนดและตั้งค่าระบบให้พร้อมใช้งาน 100 % ซึ่งโดยทั่วไปในขั้นตอนนี้จะมีค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับเรื่อง Hosting และ Domain Name แต่สำหรับเรา ThaiNetDesign.Net จะบริการให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ทดสอบระบบ

จะเป็นขั้นตอนในการทดสอบระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าระบบไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ สำหรับในการทดสอบระบบจะจำลองการใช้งานจริงๆของระบบหลายๆรอบเพื่อหาข้อผิดพลาด จนแน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาด เพื่อให้แน่ใจว่าระบบใช้งานได้จริงๆ 100 %

บำรุงรักษา

หากระบบใช้งานไม่ได้ 100 % ทางทีมงานยินดีที่จะบำรุงรักษาระบบจนใช้งานได้ 100 % และ รับดูแลเว็บไซต์ ของท่าน ตลอดอายุการใช้งาน หรือหากลูกค้าต้องการที่จะสร้างระบบเพิ่มเติม ทางทีมงานก็ยินดีที่จะให้บริการ